Cập nhật tiến độ triển khai Hanoi Aqua Central

Hanoi Aqua Central được khởi công từ giữa tháng 6 và cho tới nay các hạng mục công trình khoan nhồi, xây dựng hầm móng đã đang được chủ đầu tư cùng hai nhà thầu Long Giang và Sông Đà 207 gấp rút hoàn thành để chuẩn bị cho lễ mở bán vào tháng 11 năm nay.

Hiện tại theo quan sát của chúng tôi nhà thầu Long Giang đã hoàn thành hạng mục thi công tường vây trong khi nhà thầy Sông Đà 207 đang thực hiện khoan nhồi. Theo kế hoạch các hạng mục liên quan tới khoan nhồi sẽ mất 3 tháng vậy nên dự án Hanoi Aqua Central hiện tại vẫn đang đạt vững chỉ tiêu tiến độ đã đề ra.

Một vài hình ảnh ghi nhận tiến độ triển khai dự án Hanoi Aqua Central

TIến Độ Hanoi Aqua Central

Leave a Reply

DMCA.com Protection Status